اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 8 مرداد 1397     |     کد : 382

در ادامه سفر یک روزه به شهرستان مرند:

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی از فعالیتهای تولیدی صندوق خرد زنان بانوان زنوز شهرستان مرند بازدیدکرد.

صادق زاده در این بازدید، ضمن گفتگو با زنان عضو صندوق خرد روستایی، عمده مشکلات ایشان را فقدان بازارچه دائمی و کمبود تسهیلات کم بهره بر شمرد وگفت: باید از ظرفیتهای شهرستانی در راستای حل مشکلات زنان کار آفرین استفاده کرد.

صادق زاده در این  بازدید، ضمن گفتگو با زنان عضو صندوق خرد روستایی، عمده مشکلات ایشان را فقدان بازارچه دائمی و کمبود تسهیلات کم بهره بر شمرد وگفت: باید از ظرفیتهای شهرستانی در راستای حل مشکلات زنان کار آفرین استفاده کرد.  
شایان ذکر است  تعداد  اعضای صندوق خرد زنان بانوان زنوز شهرستان مرند، 35 زن می باشد که این زنان روستایی به فعالیتهایی چون، کشاورزی، صنایع دستی، پرورش طیور، دامپروری و تولید محصولات لبنی هستند.
 


PDF چاپ بازگشت