اوقات شرعی 
 
  معرفی مدیر کل

زهرا کوهی متولد ۱۳۵۸، دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه تبریز، طلبه سطح دو حوزه جامعه‌الزهرا و از چهره‌های فعال در حوزه مسائل زنان و خانواده است که سابقه فعالیت‌های فرهنگی گسترده در آموزش‌و‌پرورش و دانشگاه‌های استان را در کارنامه دارد.    جوان نمونه سال ۸۰ و بانوی نمونه فعال در حوزه تسهیل ازدواج در سال ۸۸، همکاری با جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، ریاست هیئت اندیشه‌ورز بسیج جامعه زنان، مدیر موسسه فرهنگی قرآنی سحاب رحمت، مشاور ازدواج و خانواده و سفرهای تبلیغی به کشورهایی چون جمهوری آذربایجان و گرجستان از دیگر سوابق خانم کوهی است.